het reglement

KONINGKLIJKE VERENIGDE LIEFHEBBERS ARDOOIE

01 DE MAATSCHAPPIJ STAAT ONDER DE REGELEMENTEN VAN DE A.VI.BO.

02 DE MAATSCHAPPIJ IS ONDERGEDEELD IN HET GEWEST ARDOOIE.

03 DE MAATSCHAPPIJ ZAL ZICH VAN ZIJN TAAK KWIJTEN WAT BETREFT HET INRICHTEN VAN DE GEWESTZETTING VOOR HET GEWEST ARDOOIE.

04 DE MAATSCHAPPIJ ZAL ZETTINGEN INRICHTEN IN SAMENSPRAAK EN ONDERLINGE OVEREENKOMST MET DE LUSTIGE ZANGERS ARDOOIE EN MEN ZAL SPELEN ELK OP BEURT.

05 INDIEN ER GEEN OVEREENKOMST KAN BEREIKT WORDEN ZAL DE A.VI.BO. BESLISSEN.

06 ER IS EEN KEIZERTITEL VOOR IEDEREEN.

07 ER IS EEN KONINGSCHAP VOOR MAN OF VROUW BOVEN DE 16 JAAR.

08 ER IS EEN MANNENKAMPIOENSCHAP ALLEEN VOOR MANNEN BOVEN DE 16 JAAR

09 ER IS EEN VROUWENKAMPIOENSCHAP ALLEEN VOOR VROUWEN BOVEN DE 16 JAAR.

10 ER IS EEN JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN 7 TOT 16 JAAR JONGEN OF MEISJE. DIE VERJAART IN DATZELFDE JAAR.

11 ER IS EEN KLEINE KAMPIOEN DE EERSTE VAN 4 RITTEN VOOR IEDER VAN DE VER.LIEFHEBBERS OP DE KLEINE ZETTINGEN VAN 390 TOT 420 LIEDJES.

12 ER IS EEN LEDENKAMPIOEN VOOR ALLE LEDEN MAN, VROUW EN JEUGD. DIT LEDENKAMPIOENSCHAP TELT NIET MEE VOOR DE OFF.KAMPIOENSCHAPPEN.

13 ER ZIJN 4 KLEINE ZETTINGEN TUSSEN 390 EN 420 LIEDJES.

14 ER WORDT DAN EEN GETAL GETROKKEN GELEGEN TUSSEN DE 390 EN 420 LIEDJES, DIRECT NA HET EINDSIGNAAL EN DOOR EEN WILLEKEURIGE PERSOON AANGEDUID DOOR HET BESTUUR

15 DE LIEDJES BOVEN DIT GETAL WORDEN DUBBEL VAN DIT GETAL AFGETROKKEN.

16 BIJ EEN GELIJK AANTAL LIEDJES HEEFT DEZE DIE ONDER HET GETAL WAS STEEDS VOORRANG OP DEZE DIE LIEDJES AFGETROKKEN WERD.

17 HET EERSTE LID VAN DE K.V.L. VAN HET KLASSEMENT VAN DE 4 BOVENVERNOEMDE KLEINE ZETTINGEN WORDT KLEINE KAMPIOEN.

18 IEDER VOGEL KAN MAAR 1 TITEL PER JAAR BEHALEN.

19 IEDER LID KAN MET VERSCHILLENDE VOGELS MEERDERE TITELS BEHALEN.

20 WANNEER DEZELFDE EIGENAAR MET DEZELFDE VOGEL 3 JAAR NAEEN KONING SPEELT WORDT HIJ KEIZER.

21 DE DATA'S VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN EN HET AANTAL WORDEN VOORAF VERMELD OP DE KALENDER EN IN HET A.VI.BO.BLAD.

22 OM EEN TITEL TE KUNNEN BEHALEN MOETEN AAN ALLE VOOROPGESTELDE ZETTINGEN DEELGENOMEN WORDEN.

23 WANNEER DOOR OMSTANDIGHEDEN EEN VAN DEZE ZETTINGEN VOOR HET ½ UUR AFGEBROKEN WORDT TELT DE NIET OMGEREKENDE UITSLAG MEE VOOR HET KAMPIOENSCHAP. WANNEER NA HET ½ UUR AFGEBROKEN WORDT TELT DE OMGEREKENDE UITSLAG.

24 MEN MOET SPELEN MET EIGEN BONDSKAART EN DEZELFDE VOGEL OM DEEL TE NEMEN AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN.

25 WANNEER EEN VOGEL DIE EEN TITEL BEHAALDE IN DE LOOP VAN DATZELFDE JAAR AFGEKEURD WORDT, VERVALT ZIJN BEHAALDE TITEL EN GAAT DIE NAAR DE VOLGENDE IN DE UITSLAG.

26 HET BESTUUR ZAL OM HET JAAR VERKOZEN WORDEN ONDER DE LEDEN UITGENOMEN DE SECRETARIS.

27 DE VOORZITTER ZAL VERKOZEN WORDEN UIT HET BESTUUR OM DE 2 JAAR. IEDER BESTUURSLID KAN ZICH ALS KANDIDAAT-VOORZITTER VOORDRAGEN.

28 OM VERKOZEN TE WORDEN ALS BESTUURSLID MOET MEN 1 STEM MEER HEBBEN DAN DE HELFT VAN DE UIGEBRACHTE STEMMEN.

29 IEDER BESTUUSLID DAT WERKT IN HET NADEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ ZAL NA HET BEWIJZEN VAN DE FEITEN IN DE BESTUURSVERGADERING UITGEWEZEN WORDEN.

30 MEN MOET TENMINSTE 1 JAAR LID ZIJN OM BESTUURSLID TE KUNNNEN WORDEN.

31 DE AFGEVAARDIGDE VAN DE MAATSCHAPPIJ ZAL STEEDS IN HET BELANG VAN DE MAATSCHAPPIJ HANDELEN EN OPTREDEN.DIT IN SAMENSPRAAK MET GANS HET BESTUUR.

32 ALS EFFECTIEF LID VAN DE A.VI.BO. ZAL HIJ ER VOOR ZORGEN DAT HET BESTUUR OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDT VAN EVENTUELE AANPASSINGEN VAN DE REGLEMENTEN.

33 IN HET GEWEST ZAL HIJ ZIJN TAAK STEEDS IN NAAM VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARNEMEN EN WORDEN AKKOORDEN PAS NA OVERLEG MET HET BESTUUR AFGESLOTEN.

34 EENDER WELKE KOSTEN OF STRAFFEN DIE DE AFGEVAARDIGDE IN ZIJN FUNCTIE OPLOOPT ZAL DOOR HET VOLEDIG BESTUUR GEDRAGEN WORDEN.

35 EEN BESTUURSJAAR LOOPT VAN OKTOBER TOT OKTOBER. EEN BESTUURSLID BLIJFT EEN GANS JAAR VERANTWOORDELIJK VOOR EERDER AANGEGAANE BESLISSINGEN ZELFS NA ONTSLAG OF SCHORSING.

36 IEDER JAAR WORDT HET KASBOEK AAN GANS HET BESTUUR TER KONTROLE VOORGELEGD WAARNA HET KASBOEK DOOR IEDER BESTUURLID ALS GOEDKEURING WORDT GETEKEND.

37 NA ONTBINDING VAN DE MAATSCHAPPIJ ZAL HET GELD, NA AFTREK VAN DE NOG TE BETALEN ONKOSTEN BESTEEDT WORDEN AAN EEN LIEFDADIG DOEL.

38 WANNEER ER ALLEEN SCHULDEN ZIJN ZAL IEDER BESTUURSLID ZIJN DEEL BETALEN.

39 IEDER BESTUURSLID DAT ZONDER GELDIGE REDEN 3 MAAL AFWEZIG IS OP DE BESTUURS¬VERGADERING ZAL UIT HET BESTUUR GESCHRAPT WORDEN.

40 IEDER BESTUURSLID OF LID DAT EEN OF ANDERE FUNCTIE VOOR DE MAATSCHAPPIJ WAARNEEMT OP EEN ANDERE PLAATS TIJDENS EEN RIT VOOR EEN TITEL KAN VOOR DEZE TITELMEEDINGEN OP DE PLAATS WAAR HIJ DEZE FUNCTIE UITOEFENT.

41 VAN IEDER LID DIE AAN EEN ZETTING DEELNEEMT WORDT VERWACHT DAT DEZE OP DE HOOGTE IS VAN HET ZANGREGELMENT.

42 BIJ EEN EVENTUELE KEURING IN OPDRACHT DOOR DE OFFICIELE ZANGKEURRAAD ZULLEN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN OF STRAFFEN VOLLEDIG AAN HET DESBETREFFENDE LID VERREKEND WORDEN.

43 HET BESTUUR VEROORDEELD EENDER WELK GESJOEMEL DOOR EEN OF MEERDERE LEDEN TEN OVERSTAAN VAN HET ZANGREGELMENT.

44 DE VOORZITTER IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BESTUUR EN ZAL HET LEIDEN ZONDER ENIGE VOORKEUR.

45 DE VOORZITTER ZAL ER OVER WAKEN DAT ALLE REGELMENTEN TOEGEPAST WORDEN.

46 HET VROUWENBESTUUR WORDT ALS EEN ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPIJ GEACHT. BIJ ONTBINDING VAN DIT BESTUUR ZULLEN ALLE GELDEN OF ONKOSTEN EN OOK ALLE ACTIVITEITEN OVERGAAN OP HET HOOFDBESTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ.

47 BIJ BETWISTING VAN OM HET EVEN WELKE AARD ZAL HET BESTUUR NA ONDERZOEK EEN BESLISSING NEMEN.

48 IEDER BESTUURSLID WORDT VAN DEZE REGELMENTEN OP DE HOOGTE GEBRACHT EN TEKEND VOOR AKKOORD.

49 DIT REGELMENT MOET UITGEHANGEN WORDEN IN HET LOKAAL TER INZAGE VAN ALLE LEDEN.

Meest recente reacties

07.10 | 06:55

Mooie foto's

29.01 | 09:44

Geachte,
Mooie web-site graag zouden wij met onze maatschappij Km.Jong Maar Moedig Harelbeke ook een web-site maken,kunt U ons een beetje helpen a.u.b.
Eddy Desplenter.

08.01 | 16:25

Beste wensen

01.01 | 15:50

Leuk om fotos terug te zien uit de oude doos.

Deel deze pagina