Mededelingen

BELANGRIJK !!!

Beste vrienden,

Voor onze volgende ledenvergadering op 13/11/2022 om 10u in ons lokaal Montana.

OPGELET!

GELIEVE ZEKER AANWEZIG TE ZIJN VOOR HET TEKENEN VAN DE INVENTARIS VAN UW VOGELS.

DEZE MOETEN BINNEN ZIJN TEGEN 20 NOVEMBER.

INDIEN NIET ONDERTEKEND, KRIJGT U VAN A.Vi.Bo GEEN BONDSKAARTEN!

Onze volgende en laatste vinkenzettingen van het seizoen 2022

Onze volgende en laatste vinkenzettingen van het seizoen 2022

Opgelet! 09/07 inschrijvingen in café

Opgelet! 09/07 inschrijvingen in café "Bockor"

IEDREEN WELKOM !!!!

IEDREEN WELKOM !!!!

Onze volgende Vinkenzettingen op 25/06 & 27/06

Onze volgende Vinkenzettingen op 25/06 & 27/06

IEDEREEN WELKOM !

IEDEREEN WELKOM !

Volgende zettingen 17-18-19/06 (3daagse)

Volgende zettingen 17-18-19/06 (3daagse)

OPGELET: Lokaal Albertzaal te Ardooie

OPGELET: Lokaal Albertzaal te Ardooie

Mooie naturaprijzen en vooruit

Mooie naturaprijzen en vooruit

ROUW

Albertin Werkbroeck, moeder en schoonmoeder van bestuurslid en spelend lid Wallays Jacky en Vroman Rosita

Overleden op 07/06/2022

ROUW

Annie Vilez, zus van spelend lid Hendrik Vilez.

Overleden op 30 mei 2022

Volgende Vinkenzettingen 26 & 27 & 28/05

Volgende Vinkenzettingen 26 & 27 & 28/05

Ledenzetting

Ledenzetting

Volgende Vinkenzetting op 21/05 & 22/05 om 9u

Volgende Vinkenzetting op 21/05 & 22/05 om 9u

Volgende vinkenzetting

Volgende vinkenzetting

Volgende vinkenzetting

Volgende vinkenzetting

1e Zetting op 17 April 2022

Beste vrienden,

Onze 1e zetting van 17 april 2022 gaat door !!!!!

Ons lokaal en parcoer liggen buiten de afgebakende zone voor de vogelgriep van Meulebeke. (zie kaart onder)

OPGELET !: vogels die binnen deze zone zijn mogen NIET deelnemen of zelfs vervoerd worden.

Voor iedereen buiten de zone WELKOM !!

1e zetting

1e zetting

Bescherming en bewakingszone vogelgriep Meulebeke

Bescherming en bewakingszone vogelgriep Meulebeke

Ledenvergadering 13/03

Op zondag 13/03/2022 is er ledenvergadering om 10u in onze lokaal Montana.

Dagorder:

1e. uitdelen van bondskaarten en ringen

2e. uitdelen van Kalender 2022

3e. eventuele hulp eigen website of avibo

4e. varia

Geboorte

Dikke proficiat aan Benjamin Hollevoet en Laura Devos met de geboorte van jullie kleine spruit Hanne.

Rouw

Marcella Vandenberghe, gewezen lokaalhoudster, lid van vrouwenclub de kon. verenigde liefhebbers en levensgezel van erebedstuurslid Eric Vandenheede

Bestuursvergadering op 06/03

Op zondag 06/03 is er bestuursvergadering om 9u30 in ons lokaal Montana

Ledenvergadering op 13/02

Op zondag 13/02 is er een ledenvergadering om 10u in ons lokaal Montana

Dagorder:

-verslag gewestvergadering

-Hoe digitaal werken

-voorstellen kalender

-Varia

Verslag gewestvergadering Ardooie van januari 2022 (Wilfried de Bels)

De eerste gewestvergadering van het nieuwe kalenderjaar kende haar verloop op 23 januari 2022 in het lokaal “Montana” van de Verenigde Liefhebbers Ardooie.

De gewestleider verwelkomde de talrijke aanwezigen en maakt zijn nieuwjaarswensen over. Afgevaardigde Luc Cassaert moest zich verontschuldigen wegens covid-perikelen. Na het voorlezen van het verslag van de vorige vergadering werd overgegaan naar de agenda van de dag.

Bij het bestuur van Arm Maar Eerlijk Kachtem komt Heidi Lefevre de rangen vervoegen en wordt Jan Hollevoet gewestelijk zangkeurder. Verder blijft voor de andere maatschappijen alles identiek aan vorig jaar. De gewestleider bezorgde aan de gewestafgevaardigden hun ondertekende paspoorten, de geldprijzen van de ronde en de nieuwe lijst van bestuursleden van K.M. Arm Maar Eerlijk. Ook de aanwezige zangkeurders kregen hun ondertekende paspoorten. Van iedere maatschappij kreeg de gewestleider de lijst van de bijlokalen om in te geven in Admin. Wie klevers van toekappers en dubbelzangers nodig had, kreeg deze. Ook de ondertekende documenten van de kasboekgoedkeuringen en de lijst van de overleden vinkeniers werden hem bezorgd. Hij kreeg ook de niet-gebruikte zettingformulieren op tafel gelegd die dan zullen terug betaald worden op het einde van het 1ste kwartaal.

De Gewestleider nodigde iedereen uit om aanwezig te zijn op de misviering georganiseerd door de St. Elooisvink ter nagedachtenis van onze overleden vrienden in de St. Amanduskerk van Wingene op 19 maart. Daarna is er bijeenkomst en een drink in zaal “ De Verrekijker” in de Tieltstraat. De aangevraagde drukwerken en bondskaarten had de gewestleider zelf nog niet bekomen. Verwacht wordt dat deze in de 2de helft van februari klaar zullen zijn. Er werd door de afgevaardigden opgemerkt dat, als ze dan pas op de volgende gewestvergadering eind maart bezorgd worden, het dan wel moeilijk zal worden voor de maatschappijen om ze tegen 1 april bij de leden te kunnen krijgen. Er zal een oplossing gezocht worden. Voor de coördinatorenvergadering van 5 februari, die digitaal zal doorgaan, werden enkele punten aangebracht die zullen doorgegeven worden. Ook de Algemene Vergadering zal terug zoals vorig jaar digitaal plaats vinden. Iedere maatschappij zal een mail ontvangen met daarbij een link om deel te nemen aan de videoconferentie en te stemmen. Daarna werd het kasverslag met alle uitgaven en inkomsten van 2021 voorgelegd en goedgekeurd. We zien een lichte terugval, te wijten aan het beruchte “Coronajaar” waar de leden geen lidgeld dienden te betalen en er ook geen steunactie gehouden werd op de gewestzetting. Daar de schatbewaarder in quarantaine zat, zal de ondertekening van het kasboek voor volgende bijeenkomst zijn. Ook de begroting voor volgend jaar werd besproken en goedgekeurd. Terug worden licht rode cijfers verwacht. Het vernieuwde reglement inwendige orde werd overlopen en goedgekeurd.

Het volgende punt was de gewestzetting 2022 die doorgaat bij De Lustige Zangers. Er zal gezet worden op hun parcours langs de snelweg. De gewestleider drong aan om nog eens aan te kloppen bij het gemeentebestuur van Ardooie voor mogelijke steun.

Een belangrijk punt was het abonnement op “Het Vinkenbelletje”, de gratis nieuwsbrief die grotendeels het Aviboblad zal vervangen. Men mag wekelijks het overzicht van alle aankondigingen van zettingen verwachten en ook de uitslagen van de voorbije zettingen. Voorwaarde is dat de besturen alles tijdig doorgeven via de nieuwe versie 5.9 van “Zettingsoft” die klaar zal zijn begin februari. Ieder lid kan inschrijven op deze nieuwsbrief op de website www.avibo.be/contact/nieuwsbrief. De digitale aankondiging van een zetting zal € 3,00 kosten en zal aangerekend worden na het seizoen. Alle aankondigingen van zettingen MOETEN op de website aangekondigd worden om in regel te zijn met het Agentschap voor Natuur en Bos en met de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, verbonden aan de bondskaart.

Verder zal men op avibo.be onder activiteiten / vergaderingen alle aangekondigde vergaderingen per gewest en per week kunnen opvragen en afdrukken. Onder activiteiten / zettingen zal men hetzelfde kunnen doen voor de aankondigingen van zettingen. Ook onder “artikels” is en zal er heel wat informatie te vinden zijn, zoals verslagen van vergaderingen en feesten.

Tot zover de dagorde van deze bijeenkomst.

Tot slot werden de aanwezigen getrakteerd met een zeer verzorgde nieuwjaarsreceptie door het bestuur van de Verenigde Liefhebbers. Proficiat en bedankt. Verder wenst het gewestbestuur alle leden liefhebbers een gezond 2022. Hopelijk kunnen we onze liefhebberij dit jaar op een normale manier uitoefenen.

Bestuursvergadering op zondag 06/02

Bestuursvergadering op 06/02 om 9u30 in onze lokaal MONTANA

Nieuwe link

We hebben een nieuwe link geplaatst op onze website om het inschrijven op A.Vi.Bo nieuwsbrief (vinkenbelletje)

Ga hiervoor naar "bestuursleden/nuttige links"

Het Bestuur

LEDENVERGADERING 09/01/2022

Op zondag 09/01/2022 is er ledenvergadering om 10u in ons lokaal Montana.

1e.: gelukwensen nieuwe jaar

2e.: algemene bespreking seizoen 2022

3e.: maatschappij gaat viraal (internet)

VERGADERING

Op zondag 2 januari 2022 is er Bestuursvergadering om 9u30 in ons lokaal Montana

Spoedig Herstel

Spelend lid Rosita Vroman echtgenote van bestuurslid Wallays Jacky

Vergaderingen

Bestuursvergadering op 05/12 om 9u30.

Ledenvergadering op 12/12 om 10u.

Dit werd ook voor de laatste keer doorgegeven naar het aviboblad.

Verder zullen we proberen om u op de hoogte te houden via deze site en FB.

Het Bestuur

Bestuursvergadering van 07/11/2021

Bij deze wordt er gemeld dat de bestuursvergadering van zondag 07/11/2021 geannulleerd is wegen onvoorziene omstandigheden.

Deze zal plaats vinden op zondag 14/11/2021 om 9u juist voor de ledenvergadering.

Het Bestuur.

NIEUW op onze website

Wij proberen constant verbeteringen te doen aan onze website waarbij we nu kunnen melden dat er een nieuwe rubriek is onder de hoofdrubriek kalender. Deze rubriek "uitlagen zettingen" is een rubriek waar u de officiële uitslag zal kunnen zien van de gespeelde zetting. 

De Webdesigner

!!!! NIEUW PARCOER !!!!

!!!! NIEUW PARCOER !!!!

Verslag Bestuursvergadering van 11/06

Beste,

Kan dit verslag van de bestuursvergadering van 11 juni bij de kon.Verenigde Liefhebbers Ardooie stamnr.119 gewest Ardooie stamnr. 4 verschijnen in het avibo blad onder de rubriek gildeleven.

Op deze bestuursvergadering werd beslist :

Dat er vanaf 13 juni op de resterende zettingen een vooruit van 50€ word gegeven en tevens bloemen en daarna vinkenzaad voor alle deelnemers.

Dit word gegeven door de maatschappij om reden van geen ongelijke behandeling voor de sponsors van onze zettingen te veroorzaken(wie en wie niet betalen voor 2021) en tevens is er weinig return voor deze Cafés en firma's door de coronamaatregelen en beperkte deelnemers.

Door de aanhoudende klachten betreffende ons parcours in de spinnepijpstraat wegens te smal en onveilig werd er besloten om vanaf 19 juni uit te wijken naar de Burgerleenstraat.

Dit parcours ligt langs de autostrade en is bereikbaar via ofwel vogelhandel Verkindere of via de Hellestraat of via de Brabantstraat. Het parcours loopt vanaf de Hellestraat tot aan de Brabantstraat. Deze weg is 6 meter breed en verkeersvrij.

Daar door corona het speelseizoen toch niet normaal verloopt is dit een uitgelezen kans om zaken uit te testen.

Niets is definitief en kan aangepast worden in 2022.

Voorstellen zijn altijd welkom indien realistisch ( de E403 afsluiten valt daar niet onder).

Tevens gaan op de datums van 19 juni ,27 juni,10 juli en 11 juli de zettingen door in ons lokaal de Montana.

Op zondag 25 juli zal de zetting doorgaan in Café Het veldkruis.

Meer info op onze website www.deverenigdeliefhebbers.be of op de faceboek pagina's van de verenigde liefhebbers en van AVIBO.

namens het bestuur

Vanhaecke Patrick

Parcoer

Beste leden, vinkeniers en vrienden,

Na meerdere klachten van leden en vrienden zijn wij genoodzaakt om een ander parcour te zoeken en dit om veiligheids redenen.

Inderdaad dat onze huidige parcour geen goede ligging is daar jullie auto's ver van de reke zelf is, het parkeren is ook een probleem.

Na deze klachten, waar wij totaal mee akkoord gaan, hebben wij beslist om achter een ander parcour te zoeken.

spijtig genoeg zitten we nog wel op deze plaats voor de zettingen van 12/06 en 13/06.

Toch moet u weten dat dit zomaar niet mag en dat er toelatingen van gemeente en politie nodig zijn. De aanvragen zijn reeds binnen.

Hopelijk krijgen we een gunstig antwoord voor onze zetting van 19/06.

Het Bestuur

Inleg, vooruit en bloem

Beste Leden, vinkeniers en vrienden,

Voor de bestuurleden is er een vergadering gepland op vrijdag 11/06 om 19u in onze lokaal Montana.

Voor de overgebleven zettingen die geplant zijn in 2021 spelen we terug met inleg, vooruit, en bloemen. Ook is het 3/4 prijs.

Als secretaris en beheerder van de inschrijvingen verkies ik toch het verder inschrijven via telefoon op het nr.: 0486752850

Dit voor leden vanaf donderdag tussen 18u en 19u30

en voor niet leden vanaf vrijdag tussen 18u en 19u

Zeker zal er nog steeds de morgend van de zetting ingeschreven mogen worden.

Let wel op dat de inschrijvingen 's morgens enkel tussen 8u en 8u45 mogelijk zijn.

Het Bestuur

Melding A.Vi.Bo speciale vergadering van 02/06/2021

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 02 juni 2021 Aanwezig via skype-verbinding: - Dhr. Gino Welvaert, voorzitter - Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter - Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder - Dhr. Gilles Peirs, bestuurder - Dhr. Dominique Baert, bestuurder

- De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 11 mei 2021 in het Overlegcomité beslist over een breed zomerplan. Dit plan maakt in een aantal stappen de teugkeer naar een normaler leven mogelijk. (bron: informatie van de overheid op www.belgium.be )

- Een aantal zaken dienen bij de evolutie van dit plan duidelijk voor ogen gehouden. Zo mogen het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen maximaal 500 bedragen en dient de vaccinatiecampagne volgens plan te verlopen.

- De voorgestelde maatregelen krijgen echter pas kracht van wet indien ze in passende Ministeriële Besluiten zijn gegoten en gepubliceerd werden in het Staatsblad.

- In de context van wat voorafging herhalen we bovendien wat we ook bij vorige communicatie steevast aanhielden: o wij wijzen onze vinkeniers op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook). o we beschouwen het tevens als onze gezamenlijke en dwingende plicht om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!!

- Onderstaand vindt u een geactualiseerde oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen na de versoepeling van de maatregelen vanaf woensdag 09 juni 2021!!

o Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!!

o Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement zoals altijd strikt en stipt op!!

o De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!! Dit is namelijk een wettelijke vereiste ( Soortenbesluit) en is tevens de waarborg dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geactiveerd is voor deze bijeenkomst.

Met ingang van 09 juni 2021 worden volgende zaken toegepast ENKEL EN ALLEEN INDIEN DE VERSOEPELINGEN EFFECTIEF WORDEN:

o De beperkingen inzake de vooruit op zettingen vervalt. Deelnemers worden bij inschrijving ingelicht rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging in het A.Vi.Bo.-blad.

o Naturaprijzen worden terug toegelaten.

o Maatschappijbesturen die beslissen om natura aan te bieden of hun prijzengeld aan te passen nadat ze hun zettingformulier hebben ingezonden, kunnen dit communiceren via onze facebookpagina en dienen bijgevolg de mensen van de drukkerij niet extra te belasten met wijzigingen!

o Lokalen en café’s mogen mits een aantal voorzorgsmaatregelen weer openen vanaf 08:00 uur ’s morgens tot 22:00 uur ‘s avonds !! Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters stipt op!!

o Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 100 per zetting en dit alvast tot en met eind juni 2021! Indien de evolutie van de besmettingscijfers in positieve zin verder daalt zal de beperking in het deelnemersaantal vanaf 01 juli mogelijk worden opgeheven.

o Wij bieden de maatschappijen de verst mogelijke autonomie in het organiseren van zettingen:

 De zettingen kunnen doorgaan als wedstrijden!

 Het staat inrichters echter vrij alsnog te organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

 Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen en natura is toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne en vermijden van fysieke contacten. Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in!

 De wijze waarop wordt ingeschreven en hoe de trekking van het regelnummer verloopt wordt door het maatschappijbestuur vrij bepaald.

 Zo kan een maatschappijbestuur om praktische reden (bijvoorbeeld afwezigheid van een buitenterras of lokaal) opteren om de inschrijving enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke te verrichten!

 Maatschappijen, gewesten en regio’s bepalen vrij het eventueel verspelen van kampioenschappen en koningschappen mits duidelijke communicatie naar AL hun leden, de gewestleider en de regiocoördinator. Het reglement is conform het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo..

 Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw besliste de Ronde van Vlaanderen 2021 in afgeslankte versie te laten starten op zondag 13 juni 2021. De Ronde wordt verspeeld op alle zondagen tot en met zondag 25 juli 2021. Er zijn bijgevolg slechts zeven ritten te verspelen waarvan de beste vijf worden verrekend in de einduitslag.

 Vermijd samenscholingen zowel voor als na de wedstrijd! Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van eerder opgelegde maatregelen :

o Respecteer STEEDS de regels van social distancing

 Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!!

 Het dragen van een mondmasker bij betreden en verlaten van de reke is VERPLICHT!! o Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om:

 de uniformiteit in de communicatie met de drukkerij te bevorderen,

 de inschrijvingen en verwerking van de uitslag te verbeteren

 steeds te beschikken over de meest actuele lijst van de aanwezige liefhebbers (in het kader van contact tracing).

o Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!

o Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van de afspraken in de reke opvolgt!! Deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt altijd een mondmasker.

o Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat. Wanneer je neerzit, kan je je mondmasker afdoen.

o Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.

o Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je draagt je mondmasker correct en je behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.

o Toeschouwers worden nog steeds terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.

o Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!! Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen.

Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons ongetwijfeld meer perspectieven voor de toekomst!!

NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

Namens het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert

ondervoorzitter, Marnix Moerman

GOED NIEUWS !!

Omdat we zettingen geven zonder prijzen en inleg krijgen we toestemming van onze burgemeester Carlos Callens om met 50 vogels te spelen.

Na de aangekondigde versoepelingen van 9 juni, plannen wij een vergadering om te zien wat nog meer kan. hopelijk een normale zetting met alles er op en er aan.

Het Bestuur

NIEUW PARKOER !!!!

Hieronder ziet u een plan van "Hoe geraak ik aan de Spinnepijpstraat"

Voorbij het spoorweg richting Koolskamp, is het de eerste straat rechts na de "Metafox"

Plan: Hoe geraak ik aan de Spinnepijpstraat

Plan: Hoe geraak ik aan de Spinnepijpstraat

Melding Bestuur De Kon. Verenigde Liefhebbers

Beste liefhebbers, Beste leden

Wij van het bestuur hebben besloten zettingen te houden volgens de regels opgelegd door A.Vi.Bo (zie vorige melding)

Wij organiseren zettingen zonder inleg en zonder naturaprijzen !

Voor de juiste datums klikt u op "kalender", ook zullen deze verschijnen in het Avibo-blad

Respecteer de opgelegde regels en hou het veilig !!!

OPGELET!!! Wij zijn veranderd van parkoer !!!!

Daar er werken zijn aan de Meulebeekstraat en onmogelijk is om deze af te sluiten voor onze zettingen is onze parkoer verplaatst naar de Spinnepijpstraat te Ardooie. (Zie plan hierboven)

VERGEET UW MONDMASKER NIET !!!

Het Bestuur.

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 28 april 2021

Aanwezig via skype-verbinding:

– Dhr. Gino Welvaert, voorzitter

– Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter

– Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder

– Dhr. Gilles Peirs, bestuurder

– Dhr. Dominique Baert, bestuurder

A)Corona:

Zoals reeds talloze keren vermeld laat uw Bestuursorgaan geen kans onbenut om onze hobby bij onze bevriende politici en beleidsmakers in de kijker te zetten. In deze duistere tijden is het een helse karwei om de ontwikkelingen op te volgen en in te spelen op opportuniteiten . In dit kader gaat onze immense dank en bijzonder respect uit naar een aantal bevriende politici die steevast voor ons in de bres springen en op geen inspanning kijken om de vinkensport te ondersteunen. Door hun bijzonder grote inzet blijven we zoals steeds vooraan staan bij het bekomen van enige versoepeling in de geldende maatregelen. Net als bij eerdere tussenkomsten en met enige trots danken we de heer Alexander De Croo, Premier; de heer Kurt Vanryckeghem, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Waregem en de heer Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Onze oprechte dank en bijzondere bewondering gaat tevens uit naar de maatschappijbesturen, de gewestleiders en coördinatoren die op creatieve wijze, met ongelooflijke inzet en zeer secuur de in vorig speelseizoen uitgevaardigde maatregelen uitvoerden en opvolgden.

Na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van 23 april 2021 en in overleg met een aantal beleidsmakers tekende uw Bestuursorgaan de voorwaarden waarbinnen zettingen kunnen worden georganiseerd uit. We dienen uiteraard nog te wachten tot het verschijnen van het aangepast Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad die de versoepelingsmaatregelen wettelijk regelt.

HOU ECHTER VOOR OGEN DAT DE VOORGESTELDE OPSTART VALT OF STAAT MET DE EVOLUTIE IN DE BESMETTINGSCIJFERS EN DE DAARUIT VOORTSPRUITENDE BESLISSINGEN VAN HET OVERLEGCOMITE!!

Weet immers dat de huidige corona-cijfers niet van die aard zijn om onvervaard “hoera” te roepen!! We herhalen bovendien wat we ook vorig speelseizoen steevast communiceerden: het zou van bijzonder weinig burgerschapszin getuigen mochten wij onze vinkeniers niet wijzen op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook). we beschouwen het tevens als onze gezamenlijke en dwingende plicht om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!!

Onderstaand vindt u een geactualiseerde oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen na de versoepeling van de maatregelen vanaf zaterdag 08 mei 2021!!

Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!! Indien gelijkaardige samenkomsten verboden zijn, ga hier dan correct mee om!! Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement steeds en zoals altijd strikt en stipt op!!

De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!!

Dit is namelijk een wettelijke vereiste ( Soortenbesluit) en is tevens de waarborg dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geactiveerd is voor deze bijeenkomst.

Met ingang van 08 mei 2021 worden volgende zaken toegepast

ENKEL EN ALLEEN INDIEN ZETTINGEN (= sportwedstrijden met maximaal 25 deelnemers) WORDEN TOEGELATEN: In deze uitzonderlijke tijden en gezien de beperkingen in deelnemersaantal gelden de aangekondigde vooruit in ons A.Vi.Bo.-blad niet als dusdanig. Het absolute maximum van €75 mag echter nooit overschreden worden. Deelnemers worden bij inschrijving ingelicht rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging.

Naturaprijzen blijven zoals eerder aangekondigd VERBODEN! Lokalen en café’s mogen enkel hun buitenterrassen weer openen!! Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters stipt op!! Een aantal lokalen/café’s bezitten geen buitenterras en zullen dan ook niet openen.

Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 25 per zetting en dit alvast tot en met eind mei 2021! Indien de evolutie de besmettingscijfers in positieve zin kentert zal de beperking in het deelnemersaantal vanaf 01 juni mogelijk worden versoepeld.

De zettingen kunnen onmiddellijk doorgaan als wedstrijden! Dus vanaf 08 mei worden uitslagen opgemaakt, geproclameerd en doorgestuurd naar het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” en dit voor elke zetting. Het staat inrichters vrij alsnog te organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen wordt vanaf 08 mei terug toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne, handontsmetting, het beperken van manipulaties en vermijden van fysieke contacten. Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in. Het maatschappijbestuur kan hierin autonoom beslissen.

Nummers worden – of op de buitenterrassen van het lokaal – of bij het betreden van de reke getrokken en bekend gemaakt. Er worden geen fysieke nummers uitgereikt om onnodig fysiek contact te vermijden.

Vermijd samenscholingen zowel voor als na de wedstrijd! Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van de opgelegde maatregelen gedurende vorig werkjaar: Respecteer STEEDS de regels van social distancing Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!! Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT!!

Wij dringen er meer dan ooit op aan om tot alvast tot begin juni 2021 zo veel als mogelijk in eigen maatschappij te spelen. Liefhebbers uit eigen maatschappij krijgen dan ook steeds voorrang om deel te nemen.

Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om de uniformiteit in de communicatie met de drukkerij te bevorderen.

Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!

Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van deze afspraken in de reke opvolgt!! Ook deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt een mondmasker. Om praktische reden kan een maatschappijbestuur (bijvoorbeeld afwezigheid van een buitenterras bij het lokaal) opteren om de inschrijving enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke van de maatschappij te verrichten! Zettingsoft gebruiken zal ook hier voor uw bestuur de communicatie vergemakkelijken.

Een lijst van aanwezige liefhebbers wordt door de secretaris bijgehouden in het kader van contact tracing. Gebruikers van Zettingsoft beschikken altijd over een lijst van de aanwezigen en kunnen op eenvoudige vraag van de overheid toelichting verschaffen.

Regels worden klaargelegd door één verantwoordelijk bestuurslid op een veilige en hygiënisch verantwoorde manier. Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat. Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is. Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.

Wie zich niet houdt aan vermelde onderrichtingen zal worden gesanctioneerd en kan niet langer deelnemen. Toeschouwers worden terecht gewezen en dienen de reke te verlaten. Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!! Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!! Ontsmet en reinig de regels nadien met Dettol (lees steeds de bijsluiter voor correct gebruik) en laat ze nadien minstens een aantal uren staan alvorens ze opnieuw te gebruiken.

Bescherm steeds jezelf!! Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen. Weet dat deze unieke kans onder meer gevolg is van wat wij samen in het verleden hebben gepresteerd en gerealiseerd!!

Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons ongetwijfeld meer perspectieven voor de toekomst!!

NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!! ——

B) Vogelgriep:

Tot onze spijt dienen we bovendien melding te maken van het feit dat er vorige week een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 werd vastgesteld bij een handelaar in Waregem (West-Vlaanderen). Deze besmetting is ontdekt in de tracering van de besmetting bij de hobbyhouder in Silly van vorige week. Deze houder had op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar gekocht. Bij de handelaar werden de aanwezige dieren onmiddellijk geruimd. Maatregelen van kracht in het beschermingsgebied (KB van 5 mei 2008) Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in het beschermingsgebied (= bufferzone met een straal van 3 km rond de besmettingshaard) , de volgende. Deze maatregelen komen bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document “Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied”; dit document is ter beschikking op de website: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/ ). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur. Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het beschermingsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden. Afbakening van het beschermingsgebied Waregem Het beschermingsgebied Waregem omvat straat(secties) in de gemeenten Deerlijk (8540), Harelbeke (8530), Waregem (8790) en Wielsbeke (8552). Een inzoombare, gedetailleerde kaart van het onderstaande beschermingsgebied is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp Maatregelen van kracht in het toezichtsgebied (KB van 5 mei 2008) Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in het toezichtsgebied (= bufferzone met een straal van 10 km rond de besmettingshaard) , de volgende: De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden. Afbakening van het toezichtsgebied Waregem Het toezichtsgebied Waregem omvat (delen van) de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Deinze, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Tielt, Waregem, Wielsbeke, Wortegem-Petegem, Zulte en Zwevegem. Een inzoombare, gedetailleerde kaart van het onderstaande toezichtsgebied is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ . —— De implicaties van de hierboven beschreven beperkingen voor de vele getroffen vinkeniers uit de regio Waregem zijn niet min. Alle vogelhouders uit het beschermings- en het toezichtsgebied zijn immers gebonden aan strikte beperkingen en mogen onder geen beding hun vogels vervoeren. Bovendien kunnen in dit gebied hoe dan ook geen wedstrijden doorgaan. Geldende beperking loopt vermoedelijk tot 23 mei 2021.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Namens het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert

ondervoorzitter, Marnix Moerman 

Verslag 72ste Algemene Vergadering Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw

Beste Liefhebbers, voor het volledige verslag te lezen verwijs ik u naar de website van A.Vi.Bo.vzw Via onze "nuttige links" onder "bestuursleden"

MVG

Corona : bijkomende maatregelen 14 januari 2021in Avibo nieuws

Vrienden vinkeniers,

Gezien de aanhoudende onzekerheid rond de evolutie van het Covid-19 virus en het feit dat binnen de besluitvorming van overheidswege

– niettegenstaande de aangekondigde vaccinaties

– niet onmiddellijk sprake is van enige versoepeling, lijkt organisatie van massa-evenementen in het komende jaar een bijzonder hachelijk verhaal te worden.

Om deze redenen en om nodeloze inspanningen en dito uitgaven te vermijden :

De H. Mis wordt voor het komende jaar 2021 definitief afgelast;

Het Nationaal Kampioenschap, de Provinciale Kampioenschappen en het Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring worden tevens afgelast in het komende speelseizoen 2021;

Het aangekondigde Congres van 06 november 2021 wordt tevens afgelast.

Om de komende Ronde van Vlaanderen de uitstraling te geven die ze verdient, worden alle verplichtingen – inzake de ritten op ons Kampioenschap van België en de Provinciale Kampioenschappen – die binnen ons Reglement Inwendige Orde zijn vervat, opgeheven voor het speelseizoen 2021.

Maatschappijen kunnen bijgevolg op beide data (zowel in de voor- als de namiddag) zettingen inrichten en titels verspelen.

Wij roepen onze maatschappijen en gewesten nu reeds op om echter zeer omzichtig om te gaan met het voorbereiden van zettingen.

We dienen er immers samen voor te zorgen dat we een al te grote volkstoeloop op zettingen vermijden.

In dit kader wordt voor volgend speelseizoen alvast een beperking opgelegd rond de te verspelen prijzen.

Naturaprijzen bij vinkenzettingen worden gedurende het speelseizoen 2021 verboden; De vooruit op een zetting mag maximaal €75 (vijfenzeventig Euro) bedragen gedurende het volledige speelseizoen 2021.

Bovenvermelde maatregelen nodigen liefhebbers uit om in eigen maatschappij of in eigen gewest te spelen en bijgevolg al te grote verzamelingen te vermijden.

Op die wijze creëren wij als Bestuursorgaan ademruimte voor maatschappijen, gewesten en regio’s en bouwen wij bovendien enig krediet op om in overleg te kunnen gaan met de bestuurlijke overheid in de hoop dat we komend speelseizoen – mits de nodige garanties van onzentwege – kunnen genieten van onze hobby!

Hoe dan ook wat er in de nabije toekomst al dan niet kan of mag :

“ NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!”

Namens Uw Bestuursorgaan,

Gino Welvaert,

Voorzitter A.Vi.Bo. vzw 0

Mededeling A.vi.bo. vzw van 10/10/2020

Beslissing Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 10 oktober 2020

Na de beslissing van de regering om de onderlinge contacten te beperken, ja zelfs te vermijden,

- uit hoofde van de bescherming van onze leden - waarvan een groot deel tot de risicopopulatie behoren – en

- het voorkomen van nodeloze inspanningen en onkosten bij plaatselijke maatschappijbesturen en organisatoren van een aantal manifestaties onder de vleugels van de A.Vi.Bo. vzw, besliste uw Bestuursorgaan in vergadering:

o Alle tentoonstellingen (kooien en vinken), voordrachten en beurzen onder A.Vi.Bo.-vaandel werden in beslissing van vorige bijeenkomst voor het komende winterseizoen afgelast. (dit is tot en met 31 maart 2021)

o Alle andere A.Vi.Bo.-manifestaties (zoals feesten, vergaderingen en bijeenkomsten) binnen de schoot van maatschappij, gewest of regio worden met onmiddellijke ingang tevens voor onbepaalde tijd afgelast.

De overigens volledig terechte verordeningen van de overheid inzake het beperken van de persoonlijke contacten dienen in dit kader onverkort toegepast en wij willen een absoluut voorbeeld zijn en blijven van hoe het moet!!

o Op basis van deze beslissing wordt de Algemene Raad voor het werkjaar 2020 dan ook definitief afgelast!

o Het secretariaat van de A.Vi.Bo. vzw blijft voor onbepaalde tijd gesloten voor het publiek.

o Wat er ook kan of mag :

“ NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!”

Voor Uw Bestuursorgaan,

Gino Welvaert

Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

Mededeling A.Vi.Bo. vzw van 14/09/2020

Afgelasting tentoonstellingen

Beslissing vergadering Bestuursorgaan van 12 september 2020 inzake Corona-maatregelen.

Uit hoofde van de bescherming van onze leden – waarvan een groot deel tot de risicopopulatie behoren – en het voorkomen van nodeloze inspanningen en onkosten bij plaatselijke maatschappijbesturen en organisatoren van een aantal manifestaties onder de vleugels van de A.Vi.Bo. vzw, besliste uw Bestuursorgaan in vergadering:

Alle tentoonstellingen (kooien en vinken) en beurzen onder A.Vi.Bo.-vaandel worden voor het komende winterseizoen afgelast. (dit is tot en met 31 maart 2021)

Deze maatregel wordt uitgevaardigd omwille van:

De blijvende dreiging van uitbraken – ja zelfs de schrikwekkende toename – van Covid-19;

Afwezigheid tot op heden (en wellicht in de komende maanden) van een deugdelijke bescherming door vaccinatie;

Het feit dat dergelijke manifestaties absolute volkstrekkers zijn en het respecteren van de social distancing tussen het aanwezige publiek onmogelijk is en zo goed als onbegonnen werk is qua opvolging voor de organisatoren;

Een aantal bijeenkomsten qua datum gesitueerd zijn in de verwachte griepepidemie van volgend voorjaar;

De te verwachten griepepidemie in combinatie met Covid-19 mogelijk een dodelijke cocktail dreigt te worden.

alle andere A.Vi.Bo.-manifestaties (zoals feesten, vergaderingen en bijeenkomsten) binnen de schoot van maatschappij, gewest of regio kunnen na 15 september doorgaan mits het naleven van strikte veiligheidsmaatregelen en in zoverre er geen andere communicatie komt van de federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden inzake de algemene of plaatselijke situatie en de op te volgen richtlijnen.

het secretariaat van de A.Vi.Bo. vzw blijft nu al zeker tot 30 november 2020 gesloten voor het publiek.

Wat er ook kan of mag :

“ NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!”

Namens het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw

Gino Welvaert

Voorzitter A.Vi.Bo.

Algemene vergadering op zondag 11 oktober 10u

Op zondag 11 oktober is er Algemene vergadering om 10u in ons lokaal Montana te Ardooie.

Dagorde;

1-Bestelling kweekringen (ZEKER AANWEZIGHEID VEREIST ONDERTEKENING FORMULIEREN) ;

2 – Bespreking afgelopen en komend seizoen (corona);

3-Varia

VERGEET UW MONDMASKER NIET !

Bestuursvergadering zondag 4 oktober 9u30

Bestuursvergadering gepland op 4 oktober 2020 om 9u30 in onze lokaal Montana

VERGEET UW MONDMASKER NIET !

Bijlage melding gewestvoorzitter Wilfried De Bels 29/08/2020

Op zondag 18 oktober 2020 is er gewestvergadering om 10 u in Vonk Gastrobar te Kachtem ( Vroeger ’t Nieuw gemeentehuis), lokaal van Arm Maar Eerlijk.

DAGORDE : • Verwelkoming • Tegenwoordigheid • Verslag gewestvergadering van januari 2020 • verdelen drukwerken (aansluitingsformulieren, lidkaarten en certificaten aansluiting lokaalhouders, lijst samenvattende opgave vogels van de leden, aanvraagformulieren kweekringen en steekkaarten, samenvattende lijst aangevraagde ringen, te verbeteren ledenlijsten) • uitdelen overschrijvingen voor Aviboblad • bezorgen rekeningen aansluitingen • binnenbrengen aanvraagformulieren kweekringen 2021 • binnenbrengen paspoorten zangkeurders en afgevaardigden • Verslag kweekresultaten 2020 gewest • bespreking verslag algemene raad • Gewestzetting 2021 : wie, waar ? • opgave verdienstelijke leden (45 j en 25 j bestuurslid of 15 j secretaris / schatbewaarder) • Kandidaturen gewestleider • Uitbetalen km-vergoeding Algemene vergadering van Maart ll • Kastoestand • Dagorde voor de gewestvergadering van December 2020 • Allerlei

Gewestvoorzitter Wilfried De Bels 29/08/2020

Beste bestuursleden,

Aangezien de Raad van Bestuur Avibo niet toelaat om vergaderingen te organiseren tot 15 semtember, kan de gewestvergadering die normaal zou plaats vinden de 2de zondag van september, NIET doorgaan.

Daarom wordt gevraagd om de kweekresultaten van de geslaagde kwekers van jullie maatschappij zelf in te geven in Admin.

Indien dit niet mogelijk is, mogen deze ook naar mij doorgestuurd worden. Dan zal ik dit in orde brengen.

In bijlage vinden jullie de agenda voor de gewestvergadering van oktober. Belangrijk hier is dat alle ondertekende aanvragen voor kweekringen op deze bijeenkomst bezorgd worden.

Het aanvraagformulier kan op Admin gevonden worden onder 'formulieren'. In admin kunnen jullie zelf deze aanvragen ingeven.

De vergadering voor coordinatoren gaat door op 19 september. Graag bekwam ik van jullie voor 10 september uw opmerkingen en voorstellen in verband met het vinkenieren om door te geven aan onze RVB.

De vergadering voor gewestleiders is verdaagd naar 21 november.

M.v.g.

Wielfried De Bels

Mededeling A.Vi.Bo vzw 29/08/2020

Algemene afgelasting !!!

Beste vrienden vinkeniers, Bestuursleden, Sympathisanten,

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli ll. onderbouwd door de recente toelichting van het Crisiscentrum van 29 juli 2020 inzake huidige en toenemende problematiek rond het Covid-19- virus (Coronavirus) waarin onder meer bedongen wordt dat activiteiten in open lucht met maximaal 10 personen mogen worden beoefend mits opvolgen van strikte maatregelen, dringt zich actie op.

Bovendien wordt het bewaken van de persoonlijke “bubbel” in het randgebeuren (cafébezoek) van onze zettingen binnen de wettelijke context zo goed als onmogelijk.

Om alle verwarring en onduidelijkheid in communicatie te vermijden of – waar nodig – te stoppen, heeft uw Bestuursorgaan in spoedvergadering van 29 juli 2020 beslist om over te gaan tot een algemene afgelasting.

Concreet houdt deze algemene afgelasting in:

met onmiddellijke ingang (dit is vanaf 31 juli 2020):alle vinkenzettingen binnen maatschappij, gewest of regio onder het vaandel van onze federatie A.Vi.Bo. vzw en dit tot en met 31 augustus 2020(= einde speelseizoen);

alle andere A.Vi.Bo.-manifestaties (zoals feesten, vergaderingen en bijeenkomsten) binnen de schoot van maatschappij, gewest of regio al dan niet aangekondigd in ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” en dit alvast tot en met 15 september 2020;

het secretariaat van de A.Vi.Bo. vzw blijft nu al zeker tot 30 september 2020 gesloten.

Onze uiterste bezorgdheid rond huidige escalatie naast onze blijvende betrokkenheid bij de volksgezondheid, het algemeen belang, het welzijn van elkaar en de meest kwetsbaren onder ons overstijgen in ruime mate het doel van vermelde bijeenkomsten.

De verstrekkende beslissing werd zoals altijd na degelijk gedocumenteerd beraad en tal van overwegingen genomen.

Doch op basis van bovenstaande argumenten en onze oprechte bezorgdheid rest er ons geen deugdelijk en vooral veilig alternatief.

We blijven uiteraard hopen op een stevige kentering in deze nieuwe besmettingsgolf en willen verenigd als “vinkenliefhebbers met burgerzin” binnen onze federatie A.Vi.Bo. alvast ons beste beentje voorzetten zodat we samen en in goede gezondheid klaar zijn voor het vinkenseizoen 2021 en we 2020 zo snel mogelijk kunnen laten voor wat het was.

Rekenend op uw correcte opvolging in onze gezamenlijke strijd teken ik met strijdbare groet,

namens Uw Bestuursorgaan,

Gino Welvaert

Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

Gewestvoorzitter Wilfried De Bels 13/06/2020

Beste bestuursleden en vinkeniers,

Niettegenstaande de recente corona-versoepelingen, heeft het bestuur van Arm Maar Eerlijk beslist om dit kampioenschap dit jaar NIET te organiseren.

Het is onmogelijk om aan de regels van 'sociaal afstand houden' te voldoen op dergelijk evenement.

Ook ik als gewestleider wens de verantwoordelijkheid niet op mij te nemen voor het geval er iets zou mogen gebeuren.

Op de gewestvergadering van september kunnen we de afspraken voor volgend jaar vastleggen.

Gelieve ook jullie leden in te lichten.

M.v.g.

Wielfried De Bels

Speciale Bestuursvergadering 12/06/2020

Beste leden en vinkeniers,

Met spijt in ons hart maar met een gezond verstand delen wij mee dat we dit jaar GEEN zettingen organiseren. Het is voor ons onmogelijk om deze in alle veiligheid te laten doorgaan.

Ook worden het kampioenfeest, kaarting en Sinterklaasfeest afgelast.

Graag zien wij jullie terug volgend jaar weer en hopelijk in gewone en normale omstandigheden

Het Bestuur.

Ps.: Voor meer inlichtingen kan u contact nemen via deze site of ons bellen op de gekende nummers.

Mededeling A.Vi.Bo vzw 11/06/2020

NIEUWE INSTRUCTIES INZAKE ZETTINGGEBEUREN!!

Het Bestuursorgaan drong bij onze bevriende politici en beleidsmakers de voorbije week aan om meer duidelijkheid te verschaffen inzake de modaliteiten voor het uitoefenen van onze hobby.

Na enkele warrige berichten kregen we uiteindelijk groen licht om met onmiddellijke ingang een aantal zaken drastisch te versoepelen.

We pogen een samenvatting te geven van wat wijzigt.

De hygiënische maatregelen rond leggen en afwassen van regels blijven uiteraard geldig!!

o In deze uitzonderlijke tijden gelden de aangekondigde vooruit en natura in ons A.Vi.Bo.-blad niet als dusdanig. Deelnemers worden bij inschrijving wel ingelicht rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging.

o Lokalen en café’s mogen weer openen!! Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters stipt op!! Een aantal lokalen/café’s zullen echter niet openen of hebben capaciteitsproblemen. Dit houdt in dat er kan verder gewerkt worden zoals vóór 08 juni.

o Het aantal deelnemers is niet langer beperkt! Toeschouwers blijven verboden!! Bijgevolg blijft iedereen gedurende het ganse verloop van de zetting zitten bij de vogel die hij moet tekenen.

o De zettingen kunnen doorgaan als wedstrijden! Dus vanaf 08 juni worden uitslagen opgemaakt, geproclameerd en doorgestuurd naar het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” voor elke zetting.

o Het staat inrichters vrij alsnog te blijven organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

o Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen en/of natura wordt vanaf 08 juni terug toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne, handontsmetting, het beperken van manipulaties en vermijden van fysieke contacten. Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in. Het maatschappijbestuur kan hierin autonoom beslissen.

o Nummers worden als voorheen in het lokaal/café - of op de werkwijze zoals voor 08 juni werd gehanteerd- bekend gemaakt. Er worden geen fysieke nummers uitgereikt om contact te vermijden.

o Gedurende het verloop van de zetting mag het mondmasker afgezet worden. Voor de start en bij het afvlaggen dient het mondmasker terug te worden opgezet.

o Iedereen gaat na de wedstrijd gedisciplineerd naar zijn wagen en begeeft zich vervolgens onmiddellijk naar het lokaal/café of huiswaarts!

Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert ondervoorzitter, Marnix Moerman

Ps.: U kan de link naar A.Vi.Bo vzw vinden op onze site onder "Bestuursleden-nuttige links"

Mededeling A.Vi.Bo. vzw van 04/06/2020

Beste liefhebbers, waarde vinkeniers,

Na een speciale vergadering van het bestuursorgaan A.Vi.Bo werden na de veiligheidsraad van 3 juni 2020 enkele wijzigingen aangebracht aan onze maatregelen.

Wij vragen u dan ook om dit aandachtig door te nemen en bij de organisatie van vinkenzettingen alles strikt na te leven.

Uw bestuursorgaan A.VI.Bo

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 04 juni 2020

Aanwezig via skype-verbinding: - Dhr. Gino Welvaert, voorzitter - Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter - Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder - Dhr. Gilles Peirs, bestuurder Verontschuldigd: - Dhr. Jan Hollevoet, ondervoorzitter - Dhr. Dominique Baert, bestuurder

- Zoals reeds talloze keren vermeld laat uw Bestuursorgaan geen kans onbenut om onze hobby bij onze bevriende politici en beleidsmakers in de kijker te zetten.

- Met immense dank en bijzonder respect voor de inspanningen van een aantal bevriende politici slaagden we er eens te meer in om een stap in de goede richting te zetten.

- Net als bij een vorige tussenkomst danken we

o de heer Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking;

o de heer Kurt Vanryckeghem, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Waregem en

o de heer Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen voor hun gewaardeerde inzet en de blijvende stipte opvolging van ons dossier.

- Onze oprechte dank en bijzondere bewondering gaat tevens uit naar de maatschappijbesturen, de gewestleiders en coördinatoren die op creatieve wijze, met ongelooflijke inzet en zeer secuur de eerder uitgevaardigde maatregelen uitvoerden en opvolgden.

- Niet in het minst willen we al onze liefhebbers in deze dankzegging betrekken. Liefhebbers die, niettegenstaande het meer dan behoorlijk aanpassen was en is, toch de richtlijnen rigoureus opvolgden. Dankzij jullie allen scoren we als federatie bijzonder goed en zorgen we er samen met anderen voor dat er van versoepeling sprake kan zijn!! Wij zijn oprecht fier één van jullie te zijn!!

- Na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van 03 juni 2020 en in overleg met bovenvermelde beleidsmakers hertekende uw Bestuursorgaan de voorwaarden waarbinnen zettingen kunnen worden georganiseerd. We dienen uiteraard nog te wachten tot het verschijnen van het aangepast Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad die deze versoepelingsmaatregelen wettelijk regelt.

- We herhalen echter dat:

o het van bijzonder weinig burgerschapszin zou getuigen mochten wij onze vinkeniers niet wijzen op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook).

o we het tevens als onze dwingende plicht beschouwen om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!!

- Onderstaand vindt u een geactualiseerde oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen na de versoepeling van de maatregelen vanaf maandag 08 juni 2020!!

o Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!! Indien gelijkaardige samenkomsten verboden zijn, ga hier dan correct mee om!!

o Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement steeds en zoals altijd strikt en stipt op!!

o De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!! Dit is namelijk een wettelijke vereiste ( Soortenbesluit) en is tevens de waarborg dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geactiveerd is voor deze bijeenkomst.

Met ingang van 08 juni worden volgende zaken gewijzigd:

o In deze uitzonderlijke tijden en gezien de beperkingen in deelnemersaantal gelden de aangekondigde vooruit en natura in ons A.Vi.Bo.-blad niet als dusdanig. Deelnemers worden bij inschrijving wel ingelicht rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging.

o Lokalen en café’s mogen weer openen!! Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters stipt op!! Een aantal lokalen/café’s zullen echter niet openen of hebben capaciteitsproblemen. Dit houdt in dat er kan verder gewerkt worden zoals vóór 08 juni.

o Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 20 per zetting en dit tot en met 30 juni 2020! Eventueel te beperken tot één deelnemer per huisgezin zodat zoveel mogelijk verschillende liefhebbers kunnen deelnemen. Indien de evolutie zich doorzet zal de beperking in deelnemersaantal vanaf 01 juli worden opgetrokken tot 50 deelnemers.

o De zettingen kunnen doorgaan als wedstrijden! Dus vanaf 08 juni worden uitslagen opgemaakt, geproclameerd en doorgestuurd naar het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad” voor elke zetting.

o Het staat inrichters vrij alsnog te blijven organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

o Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen en/of natura wordt vanaf 08 juni terug toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne, handontsmetting, het beperken van manipulaties en vermijden van fysieke contacten. Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in. Het maatschappijbestuur kan hierin autonoom beslissen.

o Nummers worden als voorheen in het lokaal/café - of op de werkwijze zoals voor 08 juni werd gehanteerd- bekend gemaakt. Er worden geen fysieke nummers uitgereikt om contact te vermijden.

o Iedereen gaat na de wedstrijd gedisciplineerd naar zijn wagen en begeeft zich vervolgens onmiddellijk naar het lokaal/café of huiswaarts! Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van de maatregelen sedert 18 mei:

o Respecteer STEEDS de regels van social distancing ▪ Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!! ▪ Het continu dragen van een mondmasker is VERPLICHT!!

o Wij dringen er dan ook op aan om tot en met 30 juni zo veel mogelijk in eigen maatschappij te spelen. Liefhebbers uit eigen maatschappij krijgen dan ook steeds voorrang om deel te nemen.

o Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om de uniformiteit in de communicatie met de drukkerij te bevorderen.

o Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!

o Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van deze afspraken in de reke opvolgt!! Ook deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt een mondmasker.

o Om praktische reden kan inschrijven enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke van uw maatschappij en dit tot en met 30 juni 2020! De limiet van 20 deelnemers blijft immers gehandhaafd!!

o Zettingsoft gebruiken zal ook hier voor uw bestuur de communicatie vergemakkelijken.

o Een lijst van aanwezige liefhebbers wordt door de secretaris bijgehouden. Gebruikers van Zettingsoft beschikken altijd over een lijst van de aanwezigen en kunnen op eenvoudige vraag van de overheid toelichting verschaffen.

o Regels worden klaargelegd door één verantwoordelijk bestuurslid op een veilige en hygiënisch verantwoorde manier. Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

o Na aankomst aan het speelterrein blijf je in je auto tot zeker één kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

o Je komt ten vroegste één kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de reke en begeeft je rechtstreeks naar het aan jou toegewezen nummer.

o Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat.

o Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.

o Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.

o Wie zich niet houdt aan vermelde onderrichtingen zal worden gesanctioneerd en kan niet langer deelnemen.

o Toeschouwers worden terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.

o Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!! Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

o Ontsmet en reinig de regels nadien met Dettol (lees steeds de bijsluiter voor correct gebruik) en laat ze nadien minstens een aantal uren staan alvorens ze opnieuw te gebruiken.

o Bescherm steeds jezelf!! Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen. Weet dat deze unieke kans onder meer gevolg is van wat wij samen eerder hebben gerealiseerd!! Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons bijgevolg nog meer perspectieven voor de toekomst!!

NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert

ondervoorzitter, Marnix Moerman

Ps.: U kan de link naar A.Vi.Bo vzw vinden op onze site onder "Bestuursleden-nuttige links"

Mededeling Bestuur De Verenigde Liefhebbers. 18/05/2020

Beste Liefhebbers, Beste leden,

Na telefonisch contact genoment te hebben met het bestuur zijn wij tot het besluit gekomen om NIET deel te nemen aan deze proefzettingen daar het zo goed als onmogelijk is om deze te organiseren in alle fair-play.

Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren via deze site of per telefoon.

Met hoop op een snelle en veilige herstel van de situatie dat we onze hobby kunnen hervatten en elkaar terug zien.

Het Bestuur.

Mededeling A.Vi.Bo.vzw van 17/05/2020

Update Maatregelen inrichting vinkenzettingen 17 mei 2020

Beste Liefhebbers,

Op 14 mei werd de beslissing genomen om zettingen te laten doorgaan onder strenge maatregelen.

Uw bestuursorgaan organiseerde die avond nog een skypevergadering onder de bestuurders van A.VI.Bo.

Na publicatie van de richtlijnen eerder deze week kregen we enkele kleine opmerkingen van hogerhand. Wij hebben hierop onze tekst hier en daar wat aangepast.

Net als vorige keer zijn onze voorgestelde richtlijnen gebundeld in een PDF-document die u kunt downloaden op onze website

Wij wensen jullie veel succes en sturen erop aan deze maatregelen strikt en met de nodige zorg na te leven. Dit voor ieders gezondheid en welzijn!

PS.: we hebben de maatregelen voor u nogmaals gedownload en hier geplaatst.

- Op uitdrukkelijke vraag van en met de adviezen verstrekt door vermelde beleidsmakers tekende uw Bestuursorgaan een aantal bijzonder voorwaarden uit waarbinnen zettingen kunnen worden georganiseerd.

- Echter:

o Het zou van bijzonder weinig burgerschapszin getuigen mochten wij onze vinkeniers niet wijzen op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook).

o Wij beschouwen het tevens tot onze dwingende plicht om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!! Dit was van bij aanvang onze stellingname en wij blijven deze getrouw!!

- Onderstaand vindt u een oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen van de versoepeling van de maatregelen vanaf maandag 18 mei 2020!!

o Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!! Indien gelijkaardige samenkomsten verboden zijn, ga hier dan correct mee om!!

o Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement steeds en zoals altijd strikt en stipt op!!

o De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!!

o Respecteer STEEDS de regels van social distancing  Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!!  Het continu dragen van een mondmasker is VERPLICHT!!

o Lokalen en café’s blijven gesloten!!

o Samenkomsten voor of na de zetting zijn dan ook strikt verboden!

o Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 20 per zetting! Eventueel beperkt tot één deelnemer per huisgezin zodat zoveel mogelijk verschillende liefhebbers kunnen deelnemen.

o Wij dringen er dan ook op aan om enkel in eigen maatschappij te spelen. Liefhebbers uit eigen maatschappij krijgen dan ook voorrang om deel te nemen.

o De zettingen gaan door als proefzettingen. Uitslagen worden bijgevolg niet opgemaakt. Het wedstrijdelement wordt op die wijze extra vermeden en niemand dient zich dan ook verplicht te voelen tot deelname.

o Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van deze afspraken in de reke opvolgt!! Ook deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt een mondmasker.

o Inschrijven kan enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke van uw maatschappij! Inschrijvingsbriefjes zijn uit den boze.

o Zettingsoft gebruiken zal voor hen de communicatie vergemakkelijken.

o Een lijst van aanwezige liefhebbers wordt door de secretaris bijgehouden. Gebruikers van Zettingsoft beschikken altijd over een lijst van de aanwezigen en kunnen op eenvoudige vraag van de overheid toelichting verschaffen.

o Zijn ten strengste verboden:  Het vragen en/of innen van inleggeld,  het uitbetalen van vooruit,  het schenken van bloemen en natura

o Regels worden klaargelegd door één verantwoordelijk bestuurslid op een veilige en hygiënisch verantwoorde manier. Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

o Nummers worden bekend gemaakt voor het betreden van de reke. Er worden geen fysieke nummers uitgereikt.

o Na aankomst aan het speelterrein blijf je in je auto tot één kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

o Je komt pas één kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de reke en begeeft je rechtstreeks naar het aan jou toegewezen nummer.

o Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat.

o Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.

o Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je behoudt bovendien afstand van andere deelnemers.

o Iedereen gaat gedisciplineerd naar zijn wagen en begeeft zich vervolgens onmiddellijk naar huis!

o Wie zich niet houdt aan vermelde onderrichtingen zal worden gesanctioneerd en kan niet langer deelnemen.

o Toeschouwers worden terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.

o Bel, chat of… nadien met vrienden of collega’s om de bevindingen te bespreken!!

o Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!! Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

o Ontsmet en reinig de regels nadien met Dettol (lees steeds de bijsluiter voor correct gebruik) en laat ze nadien minstens een aantal uren staan alvorens ze opnieuw te gebruiken. Bescherm steeds jezelf!!

Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen. Weet dat deze afwijking een gunst is en wij bijgevolg samen moeten bewijzen dat wij op een volwassen en constructieve manier met deze mogelijkheid omgaan!!

NEEM NOOIT RISICO’S !!! UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

VRAGEN ivm. zettingen

Indien u met vragen zit ivm. zettingen in onze maatschappij of om het even welke vraag ook, gelieve ons via deze site bij "contact" een bericht te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk antwoord geven omtrend uw vragen. U kan met ons ook nog altijd telefonisch contact nemen. telefoonnrs. bevinden zich op de kalender

Mededeling A.Vi.Bo.vzw van 14/05/2020

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van 14 mei 2020

Aanwezig via skype-verbinding: - Dhr. Gino Welvaert, voorzitter - Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter - Dhr. Jan Hollevoet, ondervoorzitter - Dhr. Dominique Baert, bestuurder - Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder Verontschuldigd: - Dhr. Gilles Peirs, bestuurder -

Zoals eerder gemeld liet uw Bestuursorgaan geen kans onbenut om onze hobby bij onze bevriende politici en beleidsmakers in de kijker te zetten.

- De malaise rond Covid -19 in combinatie met de blijvende bezorgdheid voor de volksgezondheid maakt het voor ons en ook voor deze mensen niet eenvoudig om onze hobby binnen een versoepeling van de maatregelen op te nemen.

- Niettegenstaande de grote uitdaging durfden zij het toch aan om de vinkensport blijvend te verdedigen. Zo zorgden zij er voor dat wij vanaf maandag 18 mei 2020 zettingen mogen organiseren mits een aantal strikte voorwaarden!!

- Wij danken dan ook met een bijzonder warm hart en grote erkentelijkheid de heren:

o Kurt Vanryckeghem, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Waregem, gastheer van onze Algemene Vergadering en vaste steun en toeverlaat voor onze werking;

o Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, destijds en gelukkig nog steeds vurig voorvechter van onze hobby en blijvend sympathisant van de vinkensport;

o Alexander De Croo, Vicepremier en net als zijn vader, de Minister van Staat, de heer Herman De Croo, vurig sympathisant van onze bloeiende werking en graag geziene gast bij tal van gelegenheden.

- Op uitdrukkelijke vraag van en met de adviezen verstrekt door vermelde beleidsmakers tekende uw Bestuursorgaan een aantal bijzonder voorwaarden uit waarbinnen zettingen kunnen worden georganiseerd.

- Echter:

o Het zou van bijzonder weinig burgerschapszin getuigen mochten wij onze vinkeniers niet wijzen op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook).

o Wij beschouwen het tevens tot onze dwingende plicht om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!! Dit was van bij aanvang onze stellingname en wij blijven deze getrouw!! - Onderstaand vindt u een oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen van de versoepeling van de maatregelen:

o Deze mogelijkheid gaat pas in vanaf maandag 18 mei 2020!!

o Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!! Indien gelijkaardige samenkomsten verboden zijn, ga hier dan correct mee om!!

o Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement steeds en zoals altijd strikt en stipt op!!

o De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!!

o Respecteer STEEDS de regels van social distancing ▪ Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!! ▪ Het continu dragen van een mondmasker is VERPLICHT!!

o Lokalen en café’s blijven gesloten!!

o Samenkomsten voor of na de zetting zijn dan ook strikt verboden!

o Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 20 per zetting! Eventueel beperkt tot één deelnemer per huisgezin zodat zoveel mogelijk verschillende liefhebbers kunnen deelnemen.

o Wij dringen er dan ook op aan om enkel in eigen maatschappij te spelen. Liefhebbers uit eigen maatschappij krijgen dan ook voorrang om deel te nemen.

o De zettingen gaan door als proefzettingen. Uitslagen maken dan ook geen deel uit van eventuele plaatselijke of regionale kampioenschappen en/of regelmatigheidscriteria. Het wedstrijdelement wordt op die wijze extra vermeden en niemand dient zich dan ook verplicht te voelen tot deelname.

o Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van deze afspraken in de reke opvolgt!! Ook deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt een mondmasker.

o Inschrijven kan enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke van uw maatschappij! Inschrijvingsbriefjes zijn uit den boze.

o Zettingsoft gebruiken zal voor hen de communicatie vergemakkelijken. Zo kunnen zij nadien makkelijk een uitslag doorsturen via mail.

o Een lijst van aanwezige liefhebbers wordt door de secretaris bijgehouden. Gebruikers van Zettingsoft beschikken altijd over een lijst van de aanwezigen en kunnen op eenvoudige vraag van de overheid toelichting verschaffen.

o Zijn ten strengste verboden:

Het vragen en/of innen van inleggeld,

het afroepen of uithangen van een uitslag,

het uitbetalen van vooruit,

het schenken van bloemen en natura

o Regels worden klaargelegd door één verantwoordelijk bestuurslid op een veilige en hygiënisch verantwoorde manier. Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

o Nummers worden bekend gemaakt voor het betreden van de reke. Er worden geen fysieke nummers uitgereikt.

o Na aankomst aan het speelterrein blijf je in je auto tot één kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

o Je komt pas één kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de reke en begeeft je rechtstreeks naar het aan jou toegewezen nummer.

o Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat.

o Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.

o Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je behoudt bovendien afstand van andere deelnemers.

o Iedereen gaat gedisciplineerd naar zijn wagen en begeeft zich vervolgens onmiddellijk naar huis!

o Wie zich niet houdt aan vermelde onderrichtingen zal worden gesanctioneerd en kan niet langer deelnemen.

o Toeschouwers worden terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.

o Bel, chat of… nadien met vrienden of collega’s om het resultaat te bespreken!!

o Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor opname van de getallen en het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!! Het gebruik van handschoenen is bij deze handeling dan ook verplicht!!

Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen. Weet dat deze afwijking een gunst is en wij bijgevolg samen moeten bewijzen dat wij op een volwassen en constructieve manier met deze mogelijkheid omgaan!!

NEEM NOOIT RISICO’S !!!

UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

Ns het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert

ondervoorzitters, Marnix Moerman Jan Hollevoet

Ps.: U kan de link naar A.Vi.Bo vzw vinden op onze site onder "Bestuursleden-nuttige links"

Mededeling A.Vi.Bo.vzw van 09/05/2020

Maatregelen omtrent coronavirus RVB 09/05/2020

Goede vrienden vinkeniers, Waarde sympathisanten,

Bijna acht weken zitten we inmiddels in ons kot en het begint zeker voor de echte vinkenier behoorlijk door te wegen. Waar we op vandaag normaliter reeds enkele ritten zouden verspeeld hebben, mochten we in het huidige seizoen nog niet eens uitpakken om te “preuven”.

Zoals in vorig overleg aangehaald blijven we inmiddels doch in veilige omstandigheden druk doende om onze hobby op de rails te houden. Er komt immers ongetwijfeld een tijd waar al deze ellende achter ons ligt. Op dat ogenblik moeten we klaar zijn om er volop tegenaan te gaan.

In onze benadering naar de gestelde afgelastingen wil ik eens te meer benadrukken dat onze belangrijkste drijfveer de gezondheid van iedereen is. Weet dat ook ik liever zou gaan spelen dan te moeten toekijken hoe het seizoen langzaam opschuift. Doch ons algemeen welzijn is voor mezelf en de collega’s van groot belang en we willen dan ook alle risico’s vermijden door opgelegde veiligheidsmaatregelen rigoureus toe te passen.

Achter de coulissen liet uw Bestuursorgaan niet na om onze hobby in de kijker te werken bij een aantal van onze beleidsmakers. Uiteraard hopende dat – van zodra een versoepeling toelaat dat wij veilig kunnen genieten – ook wij onder duidelijke voorwaarden onmiddellijk kunnen opstarten.

Aan onze maatschappijbesturen en liefhebbers durf ik vragen om rustig te blijven en de communicatie van overheidswege in zijn totaliteit door te nemen alvorens te reageren!! Al te frequent moet ik immers vaststellen dat mensen enkel gehoord of gelezen hebben wat ze graag horen of zien en op die basis een gerucht verspreiden.

Weet dat wij als Bestuursorgaan als geen ander elke wijziging of tegemoetkoming onmiddellijk en correct zullen communiceren via de inmiddels gekende en beproefde kanalen.

Ik dank alvast de collega’s voor hun blijvende alertheid en steun in deze verraderlijke tijden en hoop alvast op een snelle doch veilige terugkeer naar “die goede oude tijd!!”

Met sportieve groeten,

Gino Welvaert

Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

Ps.: U kan de link naar A.Vi.Bo vzw vinden op onze site onder "Bestuursleden-nuttige links"

Mededling A.Vi.Bo 25/04/2020

Beslissing omtrent coronavirus genomen op 25/04/2020

Goede vrienden vinkeniers,

Waarde sympathisanten,

Na de communicatie van gisteren 24 april 2020 inzake de geldende maatregelen in de benadering van de huidige Corona-crisis door onze Nationale Veiligheidsraad is het voor uw Bestuursorgaan duidelijk dat aan de huidige beperking inzake de ontplooiing van onze hobby niet onmiddellijk een einde wordt gesteld.

Op basis van deze vaststelling en in overweging houdend dat wij met zijn allen het absolute welzijn van al onze liefhebbers dienen te bewaken, besliste uw Bestuursorgaan tijdens de videoconferentie van 25 april 2020 om alle activiteiten (= bijeenkomsten, vergaderingen, zettingen,…) binnen het kader van de werking van onze federatie A.Vi.Bo. alvast af te gelasten tot en met zondag 07 juni 2020.

In stilte hopen wij – als liefhebbers van onze wondermooie hobby – uiteraard op een versoepeling van de geldende maatregelen vanaf dat moment. Wij volgen de evolutie in de maatregelen dan ook stipt en strikt op en laten niet na dit aan jullie te communiceren.

Wij roepen al onze liefhebbers, maatschappij-, gewest- en regiobesturen op om de richtlijnen zoals ze door de overheid en uw Bestuursorgaan zijn uitgevaardigd uiterst nauwgezet op te volgen zodat we het leed tot een absoluut minimum kunnen beperken en wij hopelijk elkaar in goede gezondheid terug mogen ontmoeten na 07 juni op één of ander evenement.

Met sportieve “KOT”-groeten,

Gino Welvaert   Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

Ps.: U kan de link naar A.Vi.Bo vzw vinden op onze site onder "Bestuursleden-nuttige links"

Mededeling A.Vi.Bo 13/04/2020

Beslissingen RVB rond het coronavirus (RVB 11/04/2020)

Beste vrienden vinkeniers,Waarde sympathisanten,

Zaterdag jongstleden boog uw Raad van Bestuur zich over de huidige onzekere tijden en de repercussies naar onze hobby op middellange termijn. Onze eerdere oproepen om de opgelegde maatregelen strikt en stipt op te volgen, blijven uiteraard van kracht. Het algemeen belang dient immers ons eigenbelang te overstijgen!!

Echter en zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat een groot deel van onze liefhebbers bovendien uit wat men gemeenzaam “risico”-publiek noemt. Inderdaad heel wat liefhebbers zijn 65-plussers en ook naar hen toe hebben wij een dwingende plicht tot bescherming.

Laat het duidelijk zijn dat wij er als federatie alvast naar streven om na dit alles allemaal samen weer te kunnen genieten. De organisatoren van het Nationaal Kampioenschap, onze provinciale kampioenschappen en het kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring wachten ondertussen bang af wat de toekomst brengt. Zo is het zeer de vraag dat wanneer er eventuele versoepeling komt, hoe die er zal uitzien (beperkt aantal deelnemers?? – beperking in afstand voor deelname?? – …..) en voor wie ze van toepassing zal zijn.

Na lang beraad, het overschouwen van de vele argumenten en alle voorstaande overwegingen, heeft uw Raad van Bestuur besloten om alle officiële kampioenschappen in 2020 definitief af te gelasten!! Bijgevolg gaan bovenvermelde organisaties voor wat onze federatie betreft zeker niet door!!

Weet dat wij, net als jullie, even erg aangedaan zijn en dit besluit dan ook voor ons meer dan zwaar weegt! Zoals jullie allemaal begrijpen, wordt deze vroege beslissing mede ingegeven door het feit dat een aantal onnodige investeringen en nodeloze stappen op vandaag misschien nog kunnen vermeden worden. Hopelijk wordt de opgelopen schade op die wijze alsnog beperkt.

Parellel met deze krachtlijn, beslisten wij tevens om op de dagen van het Provinciaal Kampioenschap en het Nationaal Kampioenschap (en dit per uitzondering !!) zettingen toe te laten in eigen kring. Dit echter ENKEL INDIEN : de huidige maatregelen in zoverre versoepeld zijn dat dit door de overheid wordt toegelaten en de zetting werd aangekondigd in ons officieel orgaan “Het A.Vi.Bo.-blad”.

Wij hopen dat deze beslissing op ieders begrip mag rekenen.

Met sportieve en begripvolle “KOT”-groeten,

Namens uw Raad van Bestuur

Gino Welvaert Voorzitter A.Vi.Bo. vzw

Ps.: U kan de link naar A.Vi.Bo vzw vinden op onze site onder "Bestuursleden-nuttige links"

Mededeling AVIBO 27/03/2020

Beste Liefhebbers, waarde vinkeniers,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april. Daarna bestaat de mogelijkheid tot een verlenging van twee weken, dat zou dat tot en met 3 mei 2020 zijn.

Hou jullie allen gezond en hou voor ieders belang zo goed mogelijk rekening met de opgelegde maatregelen.

Uw raad van bestuur A.VI.Bo-vzw

Ps.: U kan de link vinden naar avibo op deze site onder "Bestuursleden"

E-mail

Dit is een e-mail adress om ons te contacteren:

Secretariaat@deverenigdeliefhebbers.be

of

dit kan ook via "opmerkingen" op deze site

op zoek.

Wie nog oude foto's of argieven heeft over vinkenzetting of de verenigde liefhebbers mag deze gerust doorsturen. ( graag met en beetje uitleg: datum, plaats, beschrijving, enz. ...) 

Mededling AVIBO 19/03/2020

Nieuws Avibo Admin: CORONAVIRUS

Beste liefhebbers, waarde vinkeniers,

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de heersende maatregelen binnen ons land, plaatsten wij een lijstje van de geldende normen op onze website. Vanuit de raad van bestuur pogen wij om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Dit omdat we hopen dat we hiermee ons steentje kunnen bijdragen aan jullie gezondheid. Wij vragen jullie dan ook om deze maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen en na te leven. Probeer ook jullie collega-liefhebbers goed op de hoogte te houden, zij het wel met respect voor hetgeen opgelegd wordt om de verspreiding van het virus tegen te gaan!

Uw raad van bestuur A.Vi.Bo

Ps.: U kan de link naar Avibo hier op deze site vinden onder "bestuursleden"

VERGADERINGEN

14/03/2020   CORONAVIRUS

Tot nader order zijn al onze vergaderingen uitgesteld/afgelast wegens sluiting van ons lokaal in opdracht van de federale regering.

Gewestvoorzitter Wilfried De Bels

14/03/2020

Beste bestuursleden en vinkeniers,

Zoals jullie allen reeds weten kan de gewestvergadering van zondag niet doorgaan. Het nodige zal gedaan worden om de aangevraagde kweekringen en steekkaarten eerstdaags aan jullie afgevaardigden te bezorgen. Jullie maatschappijbestuur zal dan beslissen hoe de ringen bij jullie terecht kunnen komen.

De andere agendapunten van deze gewestbijeenkomst worden verdaagd naar een latere datum die nog gecommuniceerd zal worden.

Alvast nog te weten:

• De mis voor de overleden vinkeniers te Wingene op 21 maart gaat ook niet door.

• Alle geplande zettingen tot en met 3 april mogen niet plaats vinden.

• Er mogen geen vergaderingen gehouden worden op openbare plaatsen

Alvast bedankt voor jullie begrip.

M.v.g.

Wielfried De Bels

Mededeling AVIBO 14/03/2020

Nieuws Avibo Admin: CORONAVIRUS

Beste liefhebbers,

Tot onze verbijstering wordt ons land en de wereld getroffen door een bijzonder besmettelijk virus dat de volksgezondheid bedreigt. De federale overheid besliste eerder deze week tot draconische maatregelen om deze crisis te bedwingen. Het is zaak deze opgelegde maatregelen stipt en strikt toe te passen. Wij hebben er als federatie en als individuele vinkenier alle baat bij dat voormeld onheil wordt bedwongen zodat we op later tijdstip terug kunnen genieten van elkaars nabijheid. Het weze duidelijk dat uw Raad van Bestuur eraan houdt om opgelegde maatregelen rigoureus toe te passen en zich dan ook distantieert van onverlaten die alsnog een eigen koers varen. We roepen dan ook alle gewest- en maatschappijbesturen en alle individuele leden op de strikte maatregelen in eendracht en uit respect voor elkaar op te volgen en bijgevolg alle bijeenkomsten, vergaderingen en zettingen alvast af te gelasten tot en met 03 april. Het staat echter in de sterren geschreven dat het weinig waarschijnlijk is dat op die dag alle maatregelen zullen worden opgeheven. Houdt er bijgevolg nu al rekening mee dat alle activiteiten gepland tot en met 19 april (einde paasvakantie) wellicht en met grote waarschijnlijkheid hetzelfde lot beschoren zullen zijn. Wij doen er alvast alles aan om onze communicatiemiddelen optimaal in te zetten en houden u dan ook zo snel als mogelijk op de hoogte van de evoluerende onderrichtingen. Uiteraard zijn de onderrichtingen van de overheid altijd de op te volgen leidraad. In stilte hopen wij alvast dat uitgevaardigde maatregelen soelaas bieden en alvast het speelseizoen binnen de Ronde zullen vrijwaren zodat we alsnog met zijn allen in goede gezondheid kunnen genieten van onze wonderbaarlijke hobby. Hopend op uw beste begrip,

Uw raad van bestuur AVIBO

Meest recente reacties

07.10 | 06:55

Mooie foto's

29.01 | 09:44

Geachte,
Mooie web-site graag zouden wij met onze maatschappij Km.Jong Maar Moedig Harelbeke ook een web-site maken,kunt U ons een beetje helpen a.u.b.
Eddy Desplenter.

08.01 | 16:25

Beste wensen

01.01 | 15:50

Leuk om fotos terug te zien uit de oude doos.

Deel deze pagina