verlofbrief voor het vogelvangen met netten '70 ''71